บริษัท ทองดี แมชชีนเนอรรี่ จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเหลวทุกชนิด รวมถึงระบบการขนถ่ายลำเลียงและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวิศวกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบงานและไม่เคยทิ้งงาน อีกทั้งยังคงเฝ้าติดตามดูแลแม้ว่างานจะจบแล้วก็ตาม เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความพึงพอใจกับสินค้าและการบริการ  คุ้มค่ากับการลงทุน 

PRODUCT
 • Filler
 • Rinser
 • Capper
 • Labeller
 • Conveyor
 • Air conveyor
 • Unscamber
 • Depalletizer
 • Palletizer
 
SERVICE
 • Build Machine Standard
 • Build Machine to order
 • Machine modify
 • Part Supply
ชุดคลุมท้องแฟชั่นนำเข้า
Current Pageid = 1